Resultaat supervisie

A

Medewerker gaat meer autonoom functioneren

B

Medewerker leert zijn leerstijl herkennen en valkuilen en kwaliteiten hanteren.

C

Evenwichtiger functioneren binnen een spanningsveld op meso/macroniveau, waarin de middenkader medewerker / manager zich constant begeeft.

D

Medewerker die nieuw in het werk stapt leren reflecteren, waardoor hij/zij sneller zelfstandig kan functioneren in de beroepsrol.