drs. Ger Hoofwijk

Naam: drs. Ger Hoofwijk
Bedrijf: Hoofwijk professioneel begeleiden

Sinds 2010 bundelen drs. Ger Hoofwijk (Hoofwijk professioneel begeleiden) en ik onze krachten als zelfstandig professionals. De rode draad in onze samenwerking is het bevorderen van professionaliteit op drie niveaus; het individu > het team > de organisatie en de (on)zichtbare processen die daarbij plaatsvinden.

Wij hebben beide ervaring opgedaan in verschillende (aanpalende) werkvelden en diverse functies. We zijn actief (geweest) binnen het segment onderwijs, jeugdzorg, GGZ, welzijnswerk, maatschappelijke opvang en gehandicaptenzorg. Hierdoor zijn we in staat verschillende complementaire perspectieven te herkennen en te verbinden. We zijn actief geweest in uitvoerende functies, staf- en managementfuncties en als (in- en extern) procesbegeleiders (training, coaching, intervisie, supervisie).

Als team passen we een succesvolle mix van organisatiesensitiviteit, sturen op resultaat in combinatie met sturen op proces en verbinden in contact met erkenning van ieders positie, rol en invloed toe tijdens ieder traject.

Wilt u meer informatie over onze samenwerking? Download dan hier onze informatiefolder.