Resultaat team coaching

A

Kunnen samenwerken vanuit (groepsdynamische) verbinding

B

Conflicten bespreekbaar maken en leren hanteren

C

Methodisch kunnen werken en in staat zijn conceptueel te denken

D

Resultaat - verantwoordelijkheid en eigenaarschap erkennen