Trainingen

1.

Training tegemoettreding van cliënten binnen de maatschappelijke opvang

2.

Basistraining volgens de gedragstherapeutische interventie methodiek

3.

Training reflectie en leerklimaatontwikkeling

4.

Training veiligheid preventief anticiperen bij grensoverschrijdend gedrag

5.

Training groepsdynamica hanteren en beïnvloeden van groepsprocessen

6.

Training professioneel begrenzen van grensoverschrijdend gedrag

7.

Training binnen het onderwijs

8.

Training professionalisering studie loopbaanbegeleiding

9.

Training professionele leerbegeleiding; groot onderhoud van de PM-systematiek

10.

Training mentoraat